รับขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์พลาสติก

รับขึ้นรูปด้วยวัสดุ PVC, PS, OPS, PET, PVC

ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ตามแบบ

Made to order ขึ้นรูปพลาสติกใสตามแบบ พร้อมไดคัท

โรงงานผลิตกล่องพลาสติกใส

สำหรับบรรจุสินค้า เช่น ไหมขัดฟัน กลอนประตู เทียน ขนม

ผลิตฝาแก้วพลาสติกใส, ฝาโดม

Dome pet plastic lid ผลิตฝาแก้วพลาสติกใส, ฝาแก้วไดคัท, ฝาโดม

ผลิตถาดหลุดพลาสติกใส

ในกลุ่มอุตสาหกรรมใช้สำหรับบรรจุ อะไหล่ชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็ก แผงวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกอาหาร

กล่องอาหารแบบมีฝาปิดพร้อม, กล่องใสทรงกลม, ถาดพลาสติกบางเป็นช่อง

ซานไทยพีแอนด์เอส
ซานไทยพีแอนด์เอส
ซานไทยพีแอนด์เอส
ซานไทยพีแอนด์เอส
ซานไทยพีแอนด์เอส
ซานไทยพีแอนด์เอส
รับขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์พลาสติก

รับขึ้นรูปด้วยวัสดุ PVC, PS, OPS, PET, PVC

ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ตามแบบ

Made to order ขึ้นรูปพลาสติกใสตามแบบ พร้อมไดคัท

โรงงานผลิตกล่องพลาสติกใส

สำหรับบรรจุสินค้า เช่น ไหมขัดฟัน กลอนประตู เทียน ขนม

ผลิตฝาแก้วพลาสติกใส, ฝาโดม

Dome pet plastic lid ผลิตฝาแก้วพลาสติกใส, ฝาแก้วไดคัท, ฝาโดม

ผลิตถาดหลุดพลาสติกใส

ในกลุ่มอุตสาหกรรมใช้สำหรับบรรจุ อะไหล่ชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็ก แผงวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกอาหาร

กล่องอาหารแบบมีฝาปิดพร้อม, กล่องใสทรงกลม, ถาดพลาสติกบางเป็นช่อง

ซานไทยพีแอนด์เอส
ซานไทยพีแอนด์เอส
ซานไทยพีแอนด์เอส
ซานไทยพีแอนด์เอส
ซานไทยพีแอนด์เอส
ซานไทยพีแอนด์เอส

ขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์พลาสติก Forming plastic packaging

เราขอขอบพระคุณบรรดาลูกค้าทุกท่านทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่ได้ให้การอุดหนุน และสนับสนุน ตลอดจนให้ความห่วงใยต่อในเครือ HENGTAI ด้วยดีตลอดมา เราขอเชิญชวนทุกท่านไม่ว่าท่านที่เป็นโรงงาน หรือนักธุรกิจให้มาร่วมปรึกษาหารือและร่วมมือทำงานด้วยกัน

green-factory

บจก.ซานไทย พีแอนด์เอส

เป็นผู้ผลิตที่ชำนาญงานด้านการผลิต ขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์พลาสติก มามากกว่า 20 ปี

factory-machine

เรามีความพร้อมรับงาน

ขึ้นรูปพลาสติกทุกชนิด ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน

food

ทดสอบสินค้าอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อให้มั่นใจได้ในคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด

ถาดหลุมพลาสติก

Plastic hole tray

ถาดหลุมพลาสติก

Pet lid

ฝาแก้วพลาสติกใส

ฝาแก้วพลาสติกใส
บรรจุภํณฑ์แวคคั่ม (vacuum)

Packaging Vacuum

บรรจุภัณฑ์แวคคั่ม

รับขึ้นรูปพลาสติกตามสั่ง

บลิสเตอร์แพ็ค Bister Pack ถาดหลุมพลาสติก Plastic hole tray ฝาแก้วพลาสติกใส Pet lid บรรจุภัณฑ์แวคคั่ม Packaging Vacuum
โรงงานรับขึ้นบรรจุภัณฑ์ ซานไทย

บทความ

Polypropylene

โพลิโพรพิลีน เป็นพลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติก หรือพลาสติกที่สามารถขึ้นรูปโดยใช้ความร้อนได้หลายครั้ง ใช้เป็นวัสดุผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร

Polyethylene

โพลีเอธิลีน คุณสมบัติเด่นของบรรจุภัณฑ์ที่ได้จากพลาสติกชนิดนี้คือ มีความเหนียว และคงทน มักนำไปใช้ขึ้นรูปเป็นถาดรองอาหารที่รับน้ำหนักได้ดี

Polyethylne Terephthalate

PET หรือ PETE พอลิเอทธิลีนเทเรฟธาเลท เป็นพลาสติกใส มีคุณสมบัติแข็ง ทนแรงกระแทกได้ กันแก๊สและอากาศซึมผ่านดี มักผลิตเป็นขวดบรรจุน้ำดื่ม กล่องใส แก้วพลาสติกใส

Polyvinylchloride

โพลิไวนิลคลอไรด์ มีคุณสมบัติเหนียว มักนิยมในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตถาดหลุม หรือแผงยา